13. Årtiondets flumord

Årtiondets flumord nummer ett: ”process”. Jo, jag vet att det låter något flummigt. Men det är ju det det handlar om – att skapa en kvalitets- och utvecklingskultur inom verksamheten och till det behövs inte bara tydligare struktur och metod utan också respekt för tiden och insatsen som krävs för att utvecklas.

Det är ett ord i får leva med och jag själv leder en processutbildning om Ledarskap i klassrummet via Gothia Kompetens. Vad är tanken bakom?

– Att en-gångs-insatser sällan leder till bestående resultat.
– Att de som leder utbildningar/fortbildningar behöver ha kompetens och det kan ta tid att få.
– Att man har ett analytiskt förhållningssätt till det man gör.
– Att man skapar rutiner och har ett långsiktigt tänk.
– Att man skapar en struktur för genomförandet.
– Att man skapar en struktur för uppföljning och dokumentation.
– Att man ställer krav på ”att prova i verkligheten” och se till att detta utvärderas och diskuteras.

Listan kunde vara längre. Analysera några av era fortbildningsinsatser på sistone och se om ni har en ”process” i samband med införandet. #ledarskapiklassrummet