16. Lärandets grunder

Hej!

Lärandet har tre viktiga grunder.

– Det mentala

– Det fysiologiska

– Det strategiska

Det mentala har med attityd, lust och motivation att göra. Det är alltid lättare att lära sig om man förstår vitsen. Det är också lättare om man tror på att man kan lära sig. I regel underskattar vi detta i undervisningen och går raskt på vårt innehåll och målet, vad eleven ska göra och när det ska vara klart. Ta mer tid på dig att försäkra dig om att eleverna förstår tanken bakom det de ska göra och varför det är bra att kunna detta. Knyt an till deras liv och erfarenhet. (Bara för att det finns ett mål betyder det inte att det automatiskt leder till motivation.)

Det fysiologiska innebär fokus, koncentration och att man kroppsligt kan komma till ro. Ibland får man lägga mer krut på detta, särskilt i en orolig grupp. Tydligare rutiner hjälper, som vi gav exempel på i brev 15. Lokalen påverkar sinnet. Att du är väl förberedd med allt på plats hjälper. Att du ”tar scenen i besittning” och visar att du är ledare kan också hjälpa.

Sist men inte minst är det lättare att lära sig om man vet hur man gör – man har det som kallas för metakognitiva strategier. Man vet hur man lär sig, förstår steg och process och har en klar bild av hur man ska göra det man förväntas göra. 

Det magiska uppstår när alla tre momenten är med. Om jag har en strategi blir det lättare att tänka att man kan klara uppgiften. Om man kan finna ro blir det lättare att ta till strategierna. Om man vill lära sig och förstår vitsen blir det också lättare att lyssna och följa instruktioner. Allt hör ihop. Jobba med alla tre grunderna samtidigt!

Åtgärd

Vad är ett exempel på ett ämne eller något annat som du har lätt för? Hur samspelar lärandets tre grunder för dig?

Vad är ett exempel på ett ämne eller något annat som du ofta har haft svårt för? Hur samspelar de tre grunderna då? Ändra på en punkt, så blir det lättare med de andra två.

Med vänlig hälsning