15. Rutiner som hjälper

Hej!

Rutiner har alltid varit och kommer alltid att vara pedagogens bästa vänner. Oavsett ålder är det tryggt att veta någorlunda klart hur dagen kommer att se ut, vad det är som händer, hur man förväntas bete sig och vilka normer, regler, ritualer och rutiner som gäller. 

Dagens ungdomar förstår detta. Många idrottar – och där finns mängder av regler och ritualer. Många spelar spel – och i spelandet finns det regler och rutiner för hur det går till. Det betyder inte att allt alltid ska se likadant under alla förhållanden. Flexibilitet är en förutsättning i en grupp med 25 individer och rutiner hjälper alla att hitta till arbetsron.

Se till att det finns rutiner för bland annat:

– Hur du hälsar

– Hur gruppen går in och ut ur klassrummet

– Placering i rummet

– Närvarokontroll (kort, kort, kort, men det måste ändå noteras)

– Hur man startar upp

– Hur man rundar av

– Matsalen, omklädningsrummet, korridorerna, m.m.

– Rastrutiner

– Hur man bryggar över till nästa aktivitet eller lämnar över till nästa pedagog alternativt fritids

– Information hem

– Gruppindelningar och grupparbetsmetodik

– Förflyttningar på skolan till och från olika lokaler.

Åtgärd

Andra exempel där rutiner kan underlätta?

Ge exempel på hälsningsrutiner som kan underlätta uppstarten.

Ge exempel på rutiner kring rasterna eller byte av lektioner som kan underlätta.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg