14. Samarbete med föräldrar

Hej!

Många vårdnadshavare, men knappast alla, ställer stora krav på skolan. Det är särskilt knepigt om du är vikarie och klassen/gruppen har haft en hel rad obehöriga vikarier och sedan kommer du. Det är naturligt att föräldrar eller vårdnadshavare vill det bästa för sina barn. De vill naturligtvis att skolan och fritids ska fungera och blir irriterade och även arga när det är oroligt i gruppen och arbetsron inte finns. Det betyder att du måste ta initiativet.

– Skicka ut ett brev eller meddelande där du presenterar dig även om du bara är där en vecka.

– Om det är tänkt att du ska vara på plats en längre tid, någon månad eller mer, kalla till ett föräldramöte så att alla kan få träffa dig.

– Ha ett öppet klassrum och tala om för föräldrarna att de alltid är välkomna.

– Var tillgänglig, om inte på telefon hela tiden, åtminstone via sms eller e-post. Acceptera att det blir en del samtal, oro och osäkerhet i början. Först när du visar att du håller och är stabil kommer de att ta det lugnare och inte söka lika mycket kontakt.

– När det uppstår ett problem, ta initiativ till att informera hemmet. Säg bara som det är –  att du ringer för att informera om något som har hänt i skolan. Säg först hur du ska agera och följa upp. Be om deras hjälp och uppföljning och kom överens om vad eleven ska försöka göra annorlunda. Att komma vidare är alltid en trepartslösning och alla måste göra sitt – du, eleven och vårdnadshavare. Börja med det du lovar att göra.

– Håll dina löften. Om du lovar att följa upp det som har hänt, gör det. Om du lovar att ta reda på en sak, gör det och återkom.

– Kom ihåg att höra av dig även när eleven eller gruppen har haft en bra dag. Det uppskattas och förstärker dig i din roll som en konstruktiv ledare.

– Informera – om och om igen. Ingen ska kunna säga om dig att du inte har givit tillräckligt med information.

Åtgärd

Träna med en kollega eller kompis att ”ringa” ett svårt samtal. Skriv upp hur du ska inleda.

Uppmärksamma när en okoncentrerad elev äntligen är fokuserad. I vilket sammanhang, när, var, med vem, med vilket innehåll? Kan tiden med detta utökas så att eleven behåller fokus lite längre? Var ännu mer medveten om när det fungerar som bäst istället för att mest se när det inte fungerar.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg