13. Var både envis och varm

Hej! 

Var envis på ett trevligt och ”varmt” sätt. 

Få pedagoger lyckas utan uthållighet, envishet och beslutsamhet. I en grupp på 15-32 elever är det omöjligt att ta hänsyn till allas önskemål och förväntningar. Du lyssnar in. Du frågar. Ni diskuterar, men som ledare för gruppen fattar du vissa beslut. Du förklarar varför och sedan kör du. Om eleverna uppfattar att du på ett artigt sätt har lyssnat in vad de tycker och vill, finns större chans att du får följsamhet och att samarbetet kommer att fungera. 

Mycket hänger på hur de tolkar att ditt beteende stämmer överens med ditt kroppsspråk.

– När du lutar huvudet åt sidan och visar att öronen är öppna, så att säga, visar det att du är intresserad.

– När du får ögonkontakt och fäster blicken någon sekund längre än normalt, visar det att du bryr dig.

– När du dämpar rösten något, undviker gnället och även dämpar tempot när du talar uppfattas det som om du är intresserad av en dialog.

– När du inte bara rusar iväg till nästa person och stannar kvar 1-2-3 sekunder extra uppfattas det som om du vill ha kontakt, har tålamod och är nyfiken – och vill att eleven kommer igång.

– När du har kontroll över din andning och inte går för mycket upp i varv uppfattas du som lugn.

– När du är stabil i din hållning, ”grundad” mot golvet, står stilla då och då och använder ”frusna” gester för att betona ger det en känsla av trygghet.

– När du är ytterst försiktigt med beröring – inte för länge, inte med hela handen och inte med för hårt tryck uppfattas det mer positivt.

Ditt kroppsspråk, med andra ord, är ett uttryck för din värdegrund och länkar samman abstraktionerna (respekt, artighet, hänsyn) till ditt eget beteende. Du blir mer trovärdig och någon som man mer sannolikt väljer att samarbeta med. 

Uppgift

Gör en analys på max en A4-sida av ditt eget kroppsspråk. Kroppsspråksanalysen kan handla om din röst, dina ögon, dina gester, ditt tempo och rörelsemönster och liknande. Vad tycker du har en positiv effekt för din trovärdighet som ledare för gruppen? Vad behöver du bli bättre på?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

Bill du veta mera om pedagogens kroppsspråk så finns min bok Lärarens kroppsspråk som är tillgänglig via LäroMedia, Gothia Kompetens eller bokhandeln .