12. Förstärk det positiva

Hej! 

Det är inte bara din värdegrund du ska fundera över utan även hur man får eleverna att agera respektfullt mot dig, mot varandra och vara aktsamma med skolans material.

Grundprincipen är att så ofta som möjligt förstärka det som är konstruktivt och positivt. Det gör man med det som kallas för ”länkning”. 

”Tack för att du öppnade dörren åt mig. Det var artigt av dig.” 

Beteendet du stärker är att de öppnar dörren. Sedan länkar du över till värdegrundsordet ”artigt.”

Visst måste man ibland säga ifrån, men gör det med en vi-mening. 

”Vi på den här skolan är rädda om vårt material”, snarare än, ”Nu får du faktiskt sluta rita på bänkarna.”

 ”På vår skola använder vi ett vårdat språk, (vilket ibland måste förklaras) snarare än ”Du får sluta svära.”

Beröm gruppen ofta. Uppmärksamma det som fungerar. Försök att ge de fina värdegrundsorden – respekt, hänsyn, artighet, samarbete, arbetsglädje – en praktisk innebörd så att eleverna vet mer exakt vad du menar. 

Var framförallt en förebild med ditt agerande och ditt bemötande. 

Kommer det automatiskt att leda till en god stämning och arbetsro? Absolut inte! Det uppstår alltid konflikter, ibland besvikelse i en grupp på 25 elever, men med tålamod, envishet och många korta, snabba förstärkningar av det önskade beteendet har du en chans att minimera eventuella problem.

Om du måste säga ifrån, gör det gärna i enrum för att inte göra bort en elev inför sina kamrater. Ge exempel på ett alternativt beteende istället för att fokusera på det oönskade beteendet. Vad tror du att elevens beteende var en reaktion på eller vad vill han eller hon ha sagt? Du visar förståelse, men du visar också en annan väg du vill att de ska följa. 

Åtgärd

Beskriv en situation som du kunde ha hanterat bättre när det uppstod en konflikt eller när du märkte ett utagerande beteende.

Skriv gärna tre principer för dig själv om ditt bemötande även när du är stressad eller du blir irriterad eller besviken.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

Vill du veta mera om min syn på värdegrundsarbete finns boken Värdegrundsarbete i praktiken (med Åsa Sourander)