11. Värdegrundens betydelse

 Hej!

Värdegrundsfrågor har både en praktisk och en filosofisk karaktär. Det praktiska handlar just om artighet och hur du agerar som ledare.

Det filosofiska är just vilka värderingar du tycker är viktiga, vilka värderingar som skollagen och läroplanen uttrycker, din filosofi kring lärande och ledarskap, din människosyn och delvis även din politiska syn på samhällsutvecklingen. Dessa filosofiska frågor är naturligtvis svåra att diskutera i utrymmet som ges här, men likväl viktiga att fundera kring.

– Varför är jag här?

– Vad vill jag med eleverna?

– Behandlar jag alla lika oavsett kulturell bakgrund?

– Bemöter jag pojkar och flickor på samma sätt?

– Har jag stark tilltro till allas förmåga att växa och lära?

– Vad betyder demokrati och delaktighet i praktisk handling?

– Hur stärker jag elevernas tro på sig själva?

– Hur stärker jag gruppkänslan och samhörighetskänslan?

– Hur definierar jag ledarskap och hur ser jag på min roll som ledare?

– Hur blir jag en auktoritet och hur skaffar jag elevernas förtroende?

– Vad har jag för kunskapssyn och tro på hur lärande går till?

– Vad är viktigt att tänka på för att kunna ta itu med en konflikt?

– Hur skapar man motivation och lust att lära?

– Hur får jag eleverna att tänka på kvalitet i det de gör?

– Hur säger jag ifrån när det behövs på ett sätt som ändå bibehåller goda relationer?

– Lever jag som jag lär?

– Hur syns min värdegrund i mitt sätt att bemöta andra?

Jag förväntar mig inte att du ska kunna svara tydligt, kort och klart. Det jag och andra kan förvänta oss av dig, oavsett hur kort tid eller hur länge du har jobbat i skolans miljöer, är dock att du har en idé om hur du vill bemöta eleverna och hur du kan skaffa elevernas förtroende – så att de väljer att samarbeta med dig.

Uppgift

Din tredje uppgiften f är att skriva (motsvarande max en A4- sida) en sammanfattning över din egen värdegrund och principer du har för att bemöta eleverna. Ge exempel, men inte bara på abstrakta begrepp som ”hänsyn” och ”delaktighet” eller ”respekt.” Hur tänker du visa din värdegrund i dina praktiska handlingar?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg