10. Artighetens betydelse

Hej! 

Ett begrepp som dyker upp titt som tätt i en diskussion om skolan och pedagogiken är ”värdegrunden.” De flesta skolor sätter upp sina värdegrundsord på flera platser i skolan, ord som talar om att man ska visa hänsyn, respekt, tolerans, arbetsglädje eller om att vara en god vän och ta ansvar för sina studier.

Det låter bra, men det är inte helt oproblematiskt eftersom dessa ord är abstrakta begrepp och det är inte alltid lätt för varken personal eller elever att veta ”hur” man gör för att, till exempel, visa respekt.

Det allra, allra viktigaste för dig som vikarie är att vara artig. Det är artigt att:

– Hälsa och lär dig och att använda så många namn som möjligt

– Se eleverna i ögonen

– Inte verka för stressig och uppjagad även om det är svårt ibland

– Klä dig propert och snyggt

– Vara i god tid

– Vara väl förberedd

– Skapa enkla med tydliga rutiner så att eleverna vet vad de ska förvänta sig, t. ex. hur man går in och ut ur rummet, om hemuppgifter och andra inlämningsuppgifter, om rutiner i matsalen med mera

– Sammanfatta då och då

– Lyssna på vad elever säger, tänker och vill, sammanfatta och sedan som ledare beskriva vad som ska hända med hänsyn till både din vilja och deras vilja. Du har dock sista ordet, som du framför – tydligt och ”varmt”. Hur man gör det återkommer jag till.

En viktig fråga att ställa till dig själv är: Skulle jag vilja ha mig själv som vikarie om jag vore elev? Den gamla, goda gyllene regeln – bemöt andra som du själv vill bli bemött – gäller även vikarier! Visst ska du förvänta dig att eleverna är artiga och möter dig med respekt. Självklart. Men du har ett stort ansvar att leda resan mot mer respekt genom att själv visa artighet och respekt. 

Åtgärd

Ge ytterligare exempel på artigt beteende som vikarie. Alla önskar vi artiga elever. Hur ”får” man artiga elever?

Be att få och läs sedan igenom skolans värdegrundsdokument. Diskutera begreppen med andra så att du är säker på att förstå vad som menas. Hur vet eleverna vad som menas? 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg