9. Kulturkrocken

Hej!

Skolan i Sverige är annorlunda. Skolan här är relationsstyrd, inte regelstyrd. De allra flesta skolsystemen i världen är regelstyrda och denna regelstyrning tillåter skarpa tillsägelser, ibland bestraffning och innebär konsekvenser vid regelbrott. 

Inte här inte. Systemet i Sverige bygger på relationer. Detta gör att den svenska skolan är något svår att begripa sig på om man har erfarenhet av ett mer auktoritärt system, där läraren och rektorns ord är lag. Detta gör också att det svenska systemet är intressant. I inget annat land finns så goda relationer mellan personal och elever med en välvilja att verkligen lyssna på eleverna, ta hänsyn till elevernas önskemål och åsikter och ha ett gott samarbetsklimat med stor trivsel.

Det är ju trevligt, men det kan ibland leda till en stor förvirring. Kan man säga ifrån och säga till? Vilka regler har vi och får det inga konsekvenser om man inte följer reglerna? Får man ta i en elev för att undvika bråk – eller ska man helt avstå? Får man be elever att göra om och göra bättre och höja kravnivån? 

Det finns inga enkla svar att ge dig kring regler och konsekvenser. Om du har erfarenhet från ett annat skolsystem, förvänta dig att bli förvånad här i Sverige och förstå att grunden till en välfungerande skola i Sverige är kvaliteten i relationerna, inte hur väl alla lyder de vuxna.

Klokt eller inte klokt? Ja, var och en kan ha sin åsikt. Jag finner mest fördelar i en relationsstyrd skola, men det ställer höga krav på dig hur du bemöter och leder. En sak är klar – du kan inte förvänta dig respekt bara för att du är lärare eller är en vuxen. Idag måste du vinna förtroende och respekt – vi ska strax undersöka hur det kan gå till. 

Åtgärd

Skriv några rader om skillnaden mellan skolor utomlands och här. Om du inte har erfarenhet från andra länder, intervjua någon pedagog som har det. Vilka är skillnaderna? Vad ”får” man göra där som man inte får göra här?

Vilka fördelar finns det hos den svenska skolmodellen, en relationsstyrd skola?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg