8. I en ideal värld

Hej!

I en idealvärld kommer följande att hända när du är vikarie eller ny som pedagog:

– Du får ett samtal från arbetslagsledaren eller den du ska vikariera för om basinformationen du borde känna till, information om innehållet du förväntas täcka samt en hälsning som säger att du är välkommen.

– Din kontaktperson hälsar dig välkommen personligen när du kommer till skolan och visar dig tillrätta.

– Du får skolans vikariepärm med basinformationen om skolan, kontaktpersoner och andra rutiner du behöver känna till.

– Du presenteras för kollegor så att ni vet vem som är vem och de vet något om dig.

– Du har åtminstone några minuter på dig att göra i ordning i lokalen du ska vara i för att ta fram material och ha en rimlig chans att andas ut innan eleverna kommer.

– Din kontaktperson hör av sig till dig snarast möjligt efter första eller andra passet och frågar hur det går och svarar på frågor du har.

– I slutet på dagen och veckan har du ett avstämningsmöte med arbetslagsledare och/eller en skolledare för att analysera dina erfarenheter och se till att du lär av dessa erfarenheter.

Får du ingen namnbricka från skolan eller uppdragsgivaren (om du jobbar genom en vikariejour eller bemanningsföretag) så skapa en egen. Dessutom vill jag starkt rekommendera att du gör anteckningar med nyckelord och annat som kan påminna dig om vad du har gjort med de olika klasserna och andra saker du har upplevt och tänkt på. 

Skolans personal lever idag allt som oftast under stark press. Det är mycket som ska hända! Många gånger kommer du att känna att du är utlämnad till dig själv och ingen har tid att ”ta hand” om dig. Alla i skolans värld önskar att rekrytering och stöd till vikarier kunde skötas mer systematiskt och kvalitetsmässigt, men om det inte sköts ”ordentligt” får du se till att själv skaffa den information du behöver.

Åtgärd

Jag har här sammanfattat en del av den information du fick i brev 6 och 7 till dig som vikarie, men gör din egen lista. Bär den alltid med dig när du vikarierar. Listan ska heta Detta vill jag ha information om:

Med vänlig hälsning

© John Steinberg