17. Fritids och förskolan

Hej!

Några ord och uppmaningar till er som arbetar inom förskolan, förskoleklass och fritids. Som jag nämnde i början och som du har märkt har jag främst använt mig av lärarspråk och skolterminologi i mina fortbildningstexter..

Jag kan bara hoppas att de flesta av resonemangen här har, med lite omtolkningar och anpassningar, varit av stor relevans för er som inte har traditionell undervisning utan istället arbetar med lek, friluftsliv, spel, drama, idrottsaktiviteter, sagor och samlingar.

Visst är kvalitet av avgörande betydelse. Hur utnyttjas lek, som ett exempel, för att främja utveckling, lärande och sammanhållning? Hur blir fotbollsspel på fritids en metafor för träning, samarbete och balans mellan individen och gruppen?

Återigen betonar jag betydelsen av samverkan mellan olika personer inom pedagoggruppen. Om lärarens rutiner och strukturer fungerar blir det lättare för dig som fritidspedagog. Om rutiner och strukturer fungerar på fritids blir det lättare för lärarna. Sedan är det bara så att många fritidspedagoger även förväntas hålla i lektioner eller åtminstone hjälpa till under lektioner och därför själva måste fundera hur man gör för att främja kvalitet. 

Det gäller även för fritidspedagoger, förskolepedagoger och pedagoger i förskoleklass att höja sin status och betydelse och att ta mer plats i diskussionen om vad som är kvalitet.

Åtgärd

På en skala 1-10 hur fungerar samverkan mellan förskolan-skolan där ni är, mellan skolan och fritids? Vad kan bli bättre?

Ge exempel på saker som kan göras för att höja kvaliteten på det som görs på fritids och förskolan.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg