16. Gör varandra bättre

Hej!

Kvalitet är en konsekvens av samverkan. Ingen pedagog idag kan lyckas helt på egen hand.  Möjligtvis om du lyckas med din grupp kan det fungera väl, men så går eleverna iväg till nästa ämne, nästa händelse, nästa pedagog. Om det inte fungerar väl så kommer ditt jobb att försvåras. Du är, helt enkelt, beroende av att dina kollegor fungerar på en hög nivå, inte bara att du själv gör det.

Därför finns inget annat alternativ än att man inom kollegiegruppen gör allt man kan för att ”göra varandra bättre”. Det ligger i allas intressen att så många som möjligt som arbetar på din skola, förskola eller fritids fungerar på en hög nivå. Det ligger i allas intressen att de lektioner, aktiviteter, lekar och samlingar man håller i genomförs på en hög kvalitativ nivå.

Hur kommer man dit? Svaret är: man hjälper varandra, stöttar varandra, har förväntningar på varandra, följer upp med varandra, delar med sig av sina idéer och exempel, fokuserar på det som fungerar.

Åtgärd

Ge exempel på lyckade samarbetsprojekt er emellan.

Ge ett konkret exempel på hur du har kvalitetsutvecklat ditt ledarskap och din undervisning.

Ge två exempel på hur ni konkret kan fortsätta att hjälpa varandra att lyckas.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg