15. Dignitet och status

Hej!

Vi tar skolan för givet i Sverige. I många andra länder är det mer ett privilegium att få en utbildning och gå till en skola. För att skolan ska vara attraktiv och undervisningen ha hög status är det viktigt att betrakta det vi gör med stor dignitet.

Känslan man vill ge eleverna är att här, just här, kommer det att hända saker som kan stärka min självbild, göra mig kompetent och ge mig kunskaper som hjälper mig att förstå min omvärld och att ta min plats i samhället. 

Åtgärd

Uppgiften är att tänka på vad som möjligtvis kan påverka skolans anseende och dignitet. Några exempel: hur lokalerna ser ut, hur skolgården ser ut, lokalvården, matens kvalitet, personalens klädstil, personalens attityder och bemötande, hur man sköter tider, hur man håller löften, hur man kommunicerar med föräldrar och omvärlden, hur man pratar om eleverna i personalrummet, med mera. Din och gruppens tur att ange exempel:

Välj ut ett exempel som ni vet att det går att påverka. Ge konkreta exempel på hur du (ni) skulle kunna göra. 

Hur kan du höja statusen på just din undervisning?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg