19. Förstå ämnen

Hej förälder!

Jag som skriver dessa brev gick i skolan i USA. Mina tre pojkar är uppväxta i Sverige och har gått i den svenska skolan. Mitt sätt att göra uträkningar i matematik skiljer sig markant från det svenska sättet att göra samma saker. Det var jättesvårt att hjälpa mina pojkar med deras matteläxor. 

Du behöver inte komma från ett annat land för att förstå utmaningen eftersom, om vi tar matematik som ett exempel, det är sättet att lära sig detta idag som är mycket annorlunda jämfört med när du själv gick i skolan.

Vad gör man då som förälder? På gott och ont gäller det att skaffa information om de olika ämnenas syfte, upplägg och tillvägagångssätt. Ibland tycker jag att skolan ska anordna kvällar för att berätta om hur man kan förstå hur matematik eller undervisning i svenska går till idag. 

Det är inte meningen att föräldern ska göra läxorna åt barnen, men det är ändå bra att fatta hur det hela går till om man nu ska vara till stöd. Som sagt en del tycker inte alls att eleverna ska ha läxor på detta sätt över huvudtaget. 

Ämnet svenska, för att ta ytterligare ett exempel, betonar inte utantillinlärning som förr, utan betonar bland annat förmågan att stå inför kamrater och göra presentationer. Det var något man nästan aldrig gjorde förr i tiden. 

Ja, för att inte tala om alla digitala verktyg och digitala kunskaper man måste ha som elev (och förälder) för att kunna orientera sig både i ämnen och skolans administrativa verktyg. 

Att tänka på

Vad vill du veta mera om ”hur det går till” i skolan och de olika ämnena? Vilken hjälp vill du be att få från skolan? Vad är annorlunda idag jämfört med  när du själv var elev?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg