20. Ha ett styrkeperspektiv

Din son eller dotter kommer hem från skolan med A i bild och D i matematik. Vad väljer du att prata mest om? Troligtvis just det där D i matematik och hur din son eller dotter borde fokusera mera på det. Det är inte helt onaturligt och kanske till och med logiskt att fokusera på det som är mindre bra.

Gör inte det! Fokusera mera på det som faktiskt går bra. Där har förmodligen din son eller dotter sina styrkor. Där finner du talangen och potentialen. Kanske är det just inom bild som de har sin framtid!

Du ska inte ignorera åtgärder för att förbättra svagheten, men du ska ha fokus på styrkor, talanger och potential. Hur har du lyckats med X? Vad gjorde du först? Vad gjorde du sedan? (Detta är s.k. metakognitiva frågor, ”hur man gör”- frågor som är viktiga i lärprocessen.) 

Försök att titta på på…

– När din son eller dotter är mest koncentrerad och fokuserad

– När din son eller dotter får mest gjort

– När din son eller dotter trivs som bäst och mår som bäst

– Vad din son eller dotter tycker är lättast att lära sig

– Vad din son eller dotter har gjort för att övervinna hinder

Det är lätt att fokusera på brister. Det är bättre att ägna mer uppmärksamhet åt styrkorna. Gör det inte bara för sakens skull, men också för relationens skull. Du vill ändå inte hamna i tjatträsket, eller hur? Det är roligare att prata om det som fungerar. Gör det oftare.

Att tänka på

När du gick i skolan fokuserade dina föräldrar och dina lärare på dina styrkor eller svagheter?  Tror du att det finns mer potential för utveckling och lärande med fokus på styrkor eller svagheter? Idag är det lättare (inte lätt, men lättare) att bygga ett liv kring sina passioner. Detta sägs utan att vi ska ignorera det som är svårt, eller det man är svag i, utan bara som en påminnelse om var det finns störst möjlighet att lyckas med det man vill i livet. Och det är din utmaning – att hjälpa din son eller dotter förbereda sig för skolan – och livet. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg