Hej!

Fortbildningsunderlagen här ger stimulans och idéer, men inte lösningar och 1-2-3 metoder. Den är baserad på min övertygelse att bästa sättet framåt är att ta vara på den kompetens som finns och förädla den professionella inställning som finns.

Jag ber jag er att göra en lista över lämpliga resurser för att söka en vidareutveckling. Det kan vara böcker, kurser, konferenser, länkar, videos, med mera som du har tagit del av som du tycker vore lämpligt för andra att ta del av. 

Information om mina böcker och föreläsningar och hur jag kan vara en resurs finns på steinberg.se 

Åtgärd

Vilka fem böcker har inspirerat dig mest inom pedagogik?

Gör en gemensam lista över böcker, rapporter, videos, hemsidor, föreläsare med mera som ni inom gruppen kan rekommendera till varandra. 

Hur tänker du personligen och ni som grupp gå vidare med professionsutvecklingen?

Dina (och gruppens) viktigaste reflektioner från era diskussioner om pedagogik med hjälp av Fortbildningsbiblioteket.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg