27. Dokumentera

Hej!

Skolan förväntar sig att lärare ska dokumentera allt oftare. Om du är korttidsvikarie finns förmodligen inga krav på att du ska in i skolans administrativa system förutom att kunna redovisa närvaro. 

Som vikarie är det emellertid viktigt att du själv dokumenterar vad du gör. Det behöver inte ta mycket tid och behöver inte vara detaljrikt, men du ska kunna visa skolledare, ämneskollegor och föräldrar vad du har gjort. Dessutom hjälper det dig att minnas, knyta an till nästa lektion och planera kommande pass.

Det räcker gott med en pärm där du samlar kopior av arbetsmaterial du har använt eller skriver enkla anteckningar om vad du har gjort. Eller för den ”mobila människan”, ta bilder med din mobil av materialet, tavlan och annat som påminner dig om vad du har gjort. 

Om du är riktigt ambitiös, gå igenom veckan som har varit och skriv exempel på saker du är nöjd med och saker som du behöver förbättra. Det är aldrig fel med ett analytiskt förhållningssätt till det du gör. 

Något intressant att notera är exempel på ”bevis” att eleverna verkligen förstår begreppen du har gått igenom. Kan du dokumentera exempel eller anteckna kring detta har det ett särskilt värde i din analys av vad som fungerade bra.

Vad är det väsentligaste i ditt budskap och hur vet du att det gick hem? 

Behöver du konstruera något slags prov? Tänk på att du ska ta reda på inte bara om eleverna kan rabbla upp fakta utan även kan visa att de har en större förståelse. Notera hur läroplanerna arbetar hierarkiskt – från enkla till mer komplicerade resonemang. Så ska du också tänka – att leda elever till mer komplexa tankar.

Åtgärd

Dokumentera veckan som har gått. Försök att hitta ett enkelt dokumentationssystem som fungerar för dig.

Konstruera ett prov med tanke på att du inte bara ska kolla vad eleverna minns utan också hur de resonerar, analyserar och tänker.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg