3. Helig?

Innan diskussionen om undervisningskvalitet fortsätter vill jag påminna om och hänvisa tillbaka till boken som heter Lektionen är helig: När undervisningen står i centrum (Lärarförlaget). Den boken kom till som en konsekvens av alla avbrott, inställda lektioner, förkortade lektioner och liknande som jag såg vid mina skolobservationer. Det var nästan så att undervisningen verkade vara en sidoaktivitet och inte en huvudaktivitet på ett flertal skolor. 

Låt oss återvända till några av de första uppgifterna i den boken. Det kan vara bra för er som inte gått igenom den boken eller som en uppföljning för er som har gjort övningarna i den boken för ett tag sedan. 

Åtgärd

Exempel på frågor att ta reda på – och jag lovar det är värt besväret att undersöka dessa saker. 

Antal lektioner i ett ämne som styrdokumenten föreskriver man ska ha under ett läsår. Räkna ut ett medelvärde för en månad.

Antal lektioner i ämnen man faktiskt har haft under senaste månaden.

Exempel på aktiviteter som har ersatt lektioner.

Gör en lista på typiska avbrott under en lektion.

Notera hur lång tid det tar efter det att lektionen egentligen ska börja tills du faktiskt kan börja med din introduktion eller instruktion.

Notera antal elever som kommer sent till lektionerna för varje pass under en vecka.

Notera antal elever som är helt frånvarande under en vecka.

Diskutera konsekvenserna av det ni har tagit reda på och försök räkna ut hur många minuter under en normal vecka som, enligt schema, ska innehålla lektioner men som går bort till annat eller inte används på grund av att man väntar på elever som inte är där.

Hur påverkar detta dina resultat, tro? Skolans dignitet och trovärdighet? Lärarens och elevens arbetsmiljö och koncentration? Lärarledarskapet?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg