3. ”Så kan vi inte göra”

Hej!

Vi möter alla motstånd mot våra idéer då och då. Vi tycker att andra borde ändra sättet att tänka eller agera i en viss fråga. Hur handskas man bäst med motstånd? Här är några tips och principer att ha i åtanke.

Börja alltid med dem som vill, och oroa dig mindre för dem som inte vill prova din idé. 

Påvisa resultat, och det i sig lockar till nyfikenhet. Förvänta dig inte att alla är med på tåget från början. Prova själv eller prova med några få som vill och dokumentera hur det går. När det går bra, kommer andra att bli nyfikna.

Lyckad påverkan förutsätter att du är väl förberedd, har faktabaserade argument, kan kanalisera dina känslor på ett konstruktivt sätt och är väl insatt i olika argument.

Man vet vad man har men inte vad man får. Berätta hur din idé kan komplettera eller vidareutveckla i stället för att helt ersätta det som just nu finns.

Agera prestigelöst. Så frön. Ha tålamod. Respektera andras utgångspunkter, men förklara dina egna artigt, tydligt och på ett enkelt sätt. 

Åtgärd

Vilken idé som du har haft har väckt mest motstånd på senare tid?

Vilken idé som du har haft har lättast fått acceptans?

Vilken idé tänker du på som du vill få mer gehör för? 

Vad kan du göra bättre nästa gång du vill påverka kollegor eller föräldrar?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg