30. Samarbete med kollegor

Hej!

Om du vikarierar under en längre tid lär du känna dina kollegor. Om du är på skolan en kort tid som vikarie är det naturligtvis svårare att lära känna alla eller hitta former för ett samarbete. Men det finns ändå många saker som är viktiga att sträva efter. 

– Det ska finnas en kontaktperson och den är den första du samarbetar med. Oftast är det arbetslagsledaren, men det kan också vara någon annan. Om han eller hon inte söker upp dig, så söker du upp dem.

– Be att få träffas en kort stund i slutet på dagen för att berätta hur det har gått och vad du eventuellt behöver få reda på. Ja, stäm av under dagen om det på något sätt är möjligt.

– Du dokumenterar på ett enkelt sätt för att lättare kunna visa andra vad du har gjort och hur det har gått.

– Hur blyg eller osäker du än är, är det viktigt att du tar för dig. Kom in i personalrummet och ta i hand och presentera dig. Ställ frågor om skolan, gruppen med mera.

– Ta kontakt med den du vikarierar för om det inte är absolut olämpligt att du stör. Fråga. Berätta. Fråga igen – ja, med känsla förstås om det passar.

– Har du någon håltimme, be att få följa med gruppen du normalt har för att se hur de är under andra pedagogers ledning – eller be att få följa med på en lektion till en av de mer erfarna och erkänt skickliga pedagogerna för att se och lära.

– Var nyfiken på skolan, de som jobbar där och lyssna på deras tankar och råd, men låt dig inte dras inte in i någon negativism och delta inte om de talar nedlåtande om elever eller föräldrar. Sök dig till de positiva så att säga.

Skolan är komplex. Borta är tiden då man var en ”härskare” i klassrummet och man stängde dörren utan insyn och körde sitt race. Idag, i en alltmer komplex arbetssituation, är man tvungen att hjälpas åt. Samarbete är därför nyckeln till framgång i den moderna svenska skolan.

Åtgärd

Formulera tre frågor du kan ställa till kollegor första gången du kommer in i ett nytt personalrum.

Formulera minst tre saker du absolut vill ha reda på när du ska börja som vikarie på en ny skola eller klass.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg