29. Hjälp föräldrar att förstå

Hej!

För de föräldrar som inte är aktiva där du önskar mer föräldraengagemang krävs extra åtgärder, ja, till och med dörrknackning. Jag kan förstå att det tar emot, men det kan vara nödvändigt. Vad du än gör, särskilt underskatta inte föräldrarnas välvilja. Det är svårt att tro att det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska klara sig bra i skolan. Anledningen till att det är svårt att engagera dem kan vara, förutom det språkliga, att de känner sig osäkra och inte vet hur de faktiskt ska göra. Som vikarie kanske du inte känner stort ansvar för föräldrarnas engagemang, men om du vikarierar under en längre tid på en skola är det bra att tänka på detta.

Hjälp föräldrarna:

– Om de inte kommer till dig, så kommer du till dem. Du ska ta kontakt, helt enkelt, så att de ser vem som tar hand om deras son eller dotter.

– Vid behov, ta med en tolk.

– Förklara att man behöver hjälpas åt. Så här ska jag göra. Jag ber er vänligen hjälpa till med följande, till exempel, att fråga eleverna vad de har lärt sig, hjälpa till att ha ordning på papper, böcker, med mera.

– Alla har inte tillgång till datorer och har svårt att följa skolans och klassens hemsida eller administrationssida. Du behöver nå ut med information på flera olika sätt.

– Bjud in till skolan och kom överens om när de kan komma på besök.

– Förklara hur den svenska skolan fungerar för föräldrar som har sitt ursprung i andra länder eftersom den inte är lik många andra skolor i andra länder.

– Förklara att du inte kan ”ta i med hårdhandskarna” men att din roll är att uppmuntra, handleda och följa upp. Säg att du är envis! (Var det också!)

– Om det går, samla några föräldrar då och då för en ”lektion” i matematik, svenska, bild m.m. för att visa hur det går till och informera om hur lektioner är upplagda. 

– Ge tydliga strategier för hur de eventuellt kan träna och hjälpa till med sonens eller dotterns inlärning.

– Ge föräldrar tydliga uppgifter som de kan hjälpa till med någon gång ibland. Alla försök till inkludering är bra. 

Åtgärd

Ge exempel på hur du kan bättre inkludera föräldrar och engagera föräldrar som eventuellt är osäkra på eller inte vana vid hur den svenska skolan fungerar.

Med vänlig hälsning

John Steinberg