4. Fokus

Hej!

Motivationen lär vara en av lärandets grundstenar. En annan grundsten är förmågan att fokusera. Kombinationen av ”Jag vill lära mig. Jag tror att jag kan lära mig – och Nu ska jag lära mig” är givetvis mycket kraftfull.

En del elever kan fokusera lättare än andra och varför det är så kan ha många olika förklaringar. Det kan vara medicinska orsaker, sömn och matbristförklaringar, hur föräldrar stöttar lärandet och skolarbetet, konflikter man är mitt uppe i, tidigare negativa upplevelser av lärande, otryggheten i gruppen, brist på självförtroende eller att inte förstå nyttan eller vitsen. Naturligtvis kan det också handla om en stökig skola/fritids/förskola eller grupp som gör att koncentration och fokus blir svårare.

Åtgärd

Det är en komplicerad fråga med många olika ingångsportar och möjliga åtgärder. Brainstorma några av dessa. Exempel: normer och regler, rutiner, korridorer, kamratbemötande, vuxenbemötande, lokalens utformning, uppgifternas karaktär och upplägg, möblering, material, hjälpmedel, lektionens struktur och tempo, o.s.v.

Välj ut en möjlig faktor som påverkar koncentration och fokus i den grupp du jobbar mest med. Välj ut en eller två åtgärder du kan prova för att se om det kan bidra till mer koncentration i gruppen eller hos en särskild elev. 

Analysera uppgifter och innehåll som framkallar mest fokus och koncentration? 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg