3. Vitsen

Hej!

Vi alla förstår motivationens betydelse för lärande, men det finns en paradox inom vårt utbildningssystem. Det består av en situation där eleverna förväntas att engagera sig helhjärtat i ett innehåll som de själva nästan inte har någon kontroll över. Det ligger i sakens natur eftersom skolans uppdrag bl.a. är att överföra kulturarvet och eleverna kommer inte omedelbart att fatta vitsen med allt. Det är något enklare på förskolan eftersom det blir mer naturligt att följa barnens frågor, förslag och spontana behov av att undersöka saker.

Häri ligger pedagogens stora utmaning, att förklara vitsen, meningen, nyttan och den stora idén bakom innehållet – och kursplanens upplägg för dem som går i skolan. 

Det är viktigt eftersom det är mycket lättare att engagera sig och lära sig om man förstår behovet, nyttan, meningen och tror att man kan lära sig saker även om det inte känns så lätt från början. 

Åtgärd

Utforska själv eller med kollegor hur du ramar in och presenterar ett nytt avsnitt eller ny aktivitet i syfte att ge eleverna en känsla av att det kommer att bli intressant, meningsfullt, till nytta – och att de kommer att lyckas.

Ge exempel på vad du brukar säga i relation till ett avsnitt som oftast är svårt att förklara.

Ge exempel på ett ännu bättre sätt att rama in, inleda och motivera ett kommande moment i din undervisning.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg