5. Bedömning och lärande

Hej! 

Ett bedömningstillfälle är ett lärtillfälle. Denna insikt är mycket viktig och det är lika viktigt att ha strategier att förvandla ett bedömningstillfälle till ett lärtillfälle både för dig och för dina elever.  Ett klassiskt exempel är de nationella proven. Dessa prov tar tid och kraft, men är i regel rätt vettigt upplagda. Dilemmat kommer efteråt för pedagogerna: 

1. Hur ska vi förmedla resultatet på ett begripligt sätt till elever och föräldrar så att det motiverar ännu mer engagemang?

2. Hur ska vi som pedagoger analysera resultatet så att vi kan förbättra vår undervisning?

Låt oss fokusera på fråga nummer 2. Ett provresultat, antingen det är nationella prov, PISA, TIMSS eller ett prov som du själv har konstruerat, ger dig information om vad eleverna förstår eller inte. Visst, de kan ge vägledning i hur du bedömer och betygssätter eleverna, men proven ska framförallt användas som information till dig om vad som fattas och vad som behöver göras bättre framöver. 

Det bör absolut vara samma sak för eleverna. Ett prov ska ses som ett informations-och feedback tillfälle. Här behöver du träna mera. Här har du förstått. Här är något du har missuppfattat. Här har du visat att du förstår hur denna idé kan användas i flera sammanhang. 

Prov är information, inget annat. Det är inte ett omdöme om elevernas intelligens eller motivation. Det är feedback du drar slutsatser av för ditt kommande fokus och inriktning. Det är det som hjälper dig komma framåt.

Åtgärd

Ta med några prov du använder till gruppen och diskutera vilken kunskapssyn som proven representerar.

Ge exempel på hur du bearbetar prov med eleverna och hur detta kunde göras ännu bättre.

Ge exempel på ett ”visa upp vad man har lärt sig tillfälle” som är annorlunda än ett traditionellt papper och penna prov.

Ge exempel hur på hur du bättre kan använda provresultat som en möjlighet att förbättra din undervisning.

Med vänlig hälsning

John Steinberg