5. Dansa

Hej!

”You can dance. You can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen”. 

Oavsett om du älskar ABBA, är trött på ABBA eller inte ens gillar att sjunga och dansa kan det vara bra att tänka på Dancing Queen nu som då.

Varför? Därför att undervisning är en dans, om inte bokstavligen, åtminstone metaforiskt. Man vet aldrig vad som händer. Du måste göra dig rörlig ibland.

I detta ögonblick när jag skriver ringer Åsa från skolan. Hon har förberett en speciell lektion och ägnat timmar åt detta eftersom det är inledningen till ett nytt temaarbete. Med distans och stort skratt berättar hon för mig i telefonen att brandlarmet ringde mitt i hennes inledning. Vi kunde åtminstone skratta åt det, men ack så frustrerande och irriterande!

När alla är tillbaka i klassrummet får hon fortsätta att ”dansa” med eleverna, men utan de ramar och det upplägg hon ursprungligen hade tänkt sig. Stämningen förändrades. Tidsramarna förändrades.

Improvisation tillhör. Kom bara ihåg att det är lättare att improvisera om du har en god plan och är väl förberedd. 

Åtgärd

Tänk på ett tillfälle när allt gick fel, men det ändå blev bra. Hur kunde det vändas?

Hur ”dansar” du som pedagog?

Hur bjuder du upp till ”dans”?

Hur blir du klassrummets Dancing Queen?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg