6. Gör om, gör bättre

Hej!

Jag besöker ett klassrum, som jag ofta gör, och ser att läraren har tejpat upp texter som eleverna har gjort i engelska. Jag läser och förvånas. Så gott som samtliga texter har felstavningar, fel grammatik eller fel meningsuppbyggnad.

Med andra ord, det är inte alls kvalitet på det eleverna har gjort och läraren har uppenbarligen inte bett eleverna att göra om och göra bättre. Jag hoppas verkligen att läraren har gått igenom grammatikregler och förklarat, men det syns inte i det arbete man stolt tycks ha satt upp på klassrummets väggar. 

Ska vår rädsla att kritisera eller ”skada” självkänslan hindra oss från att lära ut korrekt grammatik? Jag hoppas inte det. Nog ska man vara försiktig med hur man rättar eller säger till, men nog ska man sikta mot bra kvalitet och bra kvalitet är inte att vara ”stolt” över mängder med fel. Detta hjälper ingen – varken dig som lärare eller dina elever.

”Gör om. Gör bättre” bör vara varje pedagogs mantra. Hur ska man annars lära ut vad kvalitet är? Hur ska man annars lära sig att kvalitet är en process, som kan ta tid och ibland är besvärlig?

Åtgärd

Ge ett exempel på när du har bett eleverna att göra om och göra bättre. Beskriv hur du säger ifrån på ett sätt så att eleverna kan ta emot det.

Se igenom det vi sätter upp på väggarna i klassrum och runt om i skolan. (Jag tänker specifikt på alla dessa kollage man ser på våra högstadieskolor.) Är det av högsta kvalitet? Om inte, varför inte? Och varför ska det då sättas upp?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg