6. Undervisning 3.5

Hej!

På internet kallas 3.0 nivån av många för den ”associativa” webben. Vad det innebär i princip är att tjänster och informationssajter byggs upp med ett samtidigt beroende och oberoende. Ett exempel är s.k. blockchain sajter där enskilda datorer används i princip var som helst i världen för att interagera för ett högre mål, eller att precis som på Google, den ena associationen leder till nästa, som leder till nästa, och så vidare.

När man har fattat vitsen med elevinitiativ, elevinteraktion med det elevaktiva arbetssättet och det inlärningsdjup som ett välstrukturerat projektarbete kräver är frågan vad det hela ska leda till förutom betyg och en bedömning?

Ska inte kunskap även användas för att påverka och förbättra samhället? Vad är då vitsen att ha ett projekt om vattenföroreningar om man inte samtidigt använder denna kunskap för att förbättra ekosystemet för grodorna i ett närbeläget vattendrag? 

Det finns ett nytt begrepp som är alltmer känt som vi kan kalla för 3.5 undervisning: värdeskapande pedagogik.

Ett värdeskapande projekt i skolans regi har betydelse för andra, för miljön eller för lokalsamhället. Det kan vara allt från en musikal man producerar, till ett projekt i ett närbeläget ålderdomshem eller ett projekt i samarbete med ensamkommande flyktingbarn. Det är inte precis svårt att komma på idéer och behov. Utmaningen är att knyta an till aktuella kursplaner, våga jobba mer tvärvetenskapligt och temaorienterat och ibland våga släppa loss eleverna från skolans ”slutna” system.

Inte heller här ska vi underskatta utmaningarna. Struktur, struktur, struktur. Uppföljning, uppföljning, uppföljning. Det är (eller bör vara) den moderna pedagogens ledord.

Åtgärd

Ge exempel på värdeskapande projektidéer.

Diskutera förutsättningar, strukturen som behövs och hur olika ämnesexperter kan samarbeta i värdeskapande projekt.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg