Hej!

Det är vanligt att skolor arbetar med sin värdegrund som ibland presenteras som ett fint dokument för föräldrar och andra. Det är bra. Men vad är din personliga varudeklaration och din personliga värdegrund? Hur skulle de kunna formuleras?

Min: Mitt livstema är empowerment. Min mission är att ge pedagoger underlag för pedagogiska samtal och professionsutveckling.

Jag gör detta via studiedagar, kurser, böcker, e-böcker, via Facebook, Twitter och LinkedIn. Allt har samma syfte – att underlätta för flera pedagoger att föra kvalitativt bra samtal om pedagogik med sina kollegor – hur man undervisar och hur man kan lyckas ännu bättre med att underlätta barns och ungdomars lärande.

Sedan 45 år tillbaka har jag haft samma livstema och samma mission.

Din tur! Formulera din egen personliga mission eller varudeklaration. Vad vill du? Vad är det viktigaste du gör? Vad står du för? Hur gör du det? Vad vill du förmedla till elever, föräldrar och kollegor om vem du är som pedagog?

Åtgärd

Ge varandra tid att formulera en egen varudeklaration.

Diskutera utmaningen att formulera sig så att andra förstår vad du menar.

Hjälp varandra. Läs varandras varudeklaration och diskutera dem.

Återvänd till detta tema med jämna mellanrum. Lever vi enligt och följer vi vår mission och värdegrund? Svårt ibland, visst, men värt ansträngningen.

Stämmer din personliga värdegrund överens med skolans uttalade värdegrund?

Vad är skillnaden mellan en värdegrund och en varudeklaration?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg