5. Anställ en ”wower”

Hej!

Nästa gång ni rekryterar en ny kollega, anställ en ”wower”. Nej, inte en World of Warcraft”- expert, utan en kollega som får dig att säga, ”Wow – så fint du har gjort i personalrummet.” Eller ”Wow. Vilka otroliga höstbilder som dina elever har gjort.” Eller ”Wow. Är det du som har skrivit en så fantastisk anti-mobbnings-handlingsplan?:”

När man ska anställa en ny kollega finns det många olika aspekter att tänka på. Kunskaper. Behörighet. Sociala kompetenser. Erfarenheter. Engagemang. Personligheten. Behov och speciella otraditionella styrkor personen bör ha. Ett exempel på en s.k. otraditionell styrka är att vara just en ”wower” som ofta överraskar sina kollegor och sina elever med bland annat oväntat bra ”service”. 

Traditionella styrkor är mycket viktiga, till exempel, ämneskunskaper och förmågan att fånga sina grupper eller strukturera ett projektarbete eller temaarbete. Men glöm inte de icke-traditionella styrkorna som gör att denna person sticker ut och kan åstadkomma det oväntade.

Leta efter de icke-traditionella styrkorna hos dig själv, dina kollegor, dina elever och den som kan bli din nya kollega. Ägna mycket tid och uppmärksamhet åt rekrytering. 

Åtgärd

Vad har du för ”otraditionella styrkor”?

Berätta gärna för varandra om de icke-traditonella styrkorna ni ser hos varandra.

Diskutera era rekryteringsrutiner. Nu för tiden är det inte helt lätt att rekrytera behörig personal. Men hur brukar ni göra och hur kan rutinerna förbättras.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg