7. Kan vi evidensbasera all undervisning?

Nästa stora käpphäst (och jag har samlat på mig många käpphästar under mina snart 50 år i fortbildningsbranschen) är detta med evidensbaserad undervisning. 

Det är stört omöjligt att evidensbasera all undervisning och alla projekt. Jag vet att jag svär i kyrkan här, men det är min sanning. I hundratals år har vi lärt barn att läsa och räkna och ännu är vi inte överens om den bästa metoden för detta. ”Forskningen säger att….” – jo, den kan säga mycket, men om du inte vet hur den forskningen gick till kan du inte bara lita på den. 

Nu blev jag ingen disciplinerad forskare och lämnade självmant akademin i min ungdom för att satsa på fortbildningsinsatser genom mitt eget aktiebolag, men jag har en forskarutbildning och förstår forskningens villkor och metodik. När någon säger till dig, ”Forskningen säger att…” – var vänlig och kom med några motfrågor. Vilken forskning? Hur gick den forskningen till? Hur stor var populationen som testades? Vet man att resultat är beroende av metoden eller den enskilda pedagogen som utför den?

Jag lovar att det blir tyst. Kan man då lita på sin egen ”beprövade erfarenhet”? Det kommer nästa inlägg att handla om. #ledarskapiklassrummet