8. Kan man lita på beprövad erfarenhet?

Ska man då lita på sin egen erfarenhet eller som det så snyggt heter: beprövad erfarenhet? Många har erfarenhet men försvinnande få av oss har lyckats bepröva denna erfarenhet på ett systematiskt sätt. Inte jag heller eftersom jag tenderar att berätta anekdotiskt utifrån egna observationer. Man går efter känslan, logik eller önskan, men inte är vi många som verkligen testar och jämför på ett disciplinerat sätt om den metod man använder verkligen ger effekt.

Ett exempel är anti-mobbningsprojekt som det finns gott om och en hel del pengar bakom. Nå, har dessa minskat mobbning eller minskat kriminalitet, ökat barns empatiska förmågor eller bidragit till känslan av inkludering och tillhörighet i en skola eller grupp? Kom igen nu, fram med beviset!

Ett gott råd: Börja att dokumentera det du gör i text, bilder och om du kan även i siffror. Definiera noggrant i beteendetermer vad du vill observera (höra och se) som bevis på att det du gör går åt rätt håll eller inte. Nöj dig delvis med indikationer om att du är på rätt väg eller inte. Därifrån kan man formulera en forskning om det för att eventuellt få en klarare bild. Börja med en tydligare dokumentation. #ledarskapiklassrummet