AL 10 Definitonsfrågor

Ett lämpligt tema för AL, APT och ämnesgrupper är att jämföra tolkningar av olika begrepp. Vad betyder undervisningskvalitet för dig? Vad menar vi när vi säger att utflykten ”har gått bra?” Vad menar vi egentligen med ”god stämning” eller ”respekt” eller ”samarbete”?

Hur vet vi egentligen att en elev ”förstår”? Vad menar vi när vi säger att barn och ungdomar ska känna ”delaktighet”? Vi måste ha tydligare ”normer” eller ”konsekvenser” – men hur definierar vi dessa saker och exemplifierar för elever och föräldrar?

När vi säger till barnen att visa ”hänsyn”, vad menar vi egentligen? Vad menas med ”arbetsro” eller ”studiero”? Hur tolkar vi begreppet ”motivation” och vem ska stå för det?

Det är svårt att vara exakt överens om begreppsdefinitioner, men det är viktigt att då och då borra lite djupare i ”vad vi egentligen menar” när vi uttrycker oss.