AL 9 Mera-Mindre

Nog har jag deltagit i och observerat ett antal medarbetarsamtal. En sak som förvånar mig är hur sällan man faktiskt frågar en medarbetare vad de helst vill göra mera av eller mindre av. Nej, man kan inte alltid bara göra det man har lust till. Vi alla har våra förpliktelser.

Förvånansvärt ofta finner man en balans i gruppen. En som kan tänka sig sköta mera av administrationen och en annan som vill ha flera uteaktiviteter – och så finner man ett sätt att byta uppgifter med varandra. En god idé är att åtminstone fråga lite oftare på era AL-möten eller medarbetarsamtal vad kollegorna helst vill ägna mer tid åt eller mindre tid åt. Det går inte alltid att fixa, men ofta går det och det gör att alla kommer att känna sig mer tillfredsställda med sina dagar.