AL 8 Laget runt

Laget-runt-aktiviteter ger ofta en god start till era AL-möten. Utmaningen för AL-ledaren är att hitta ett laget-runt-tema som gör att det inte är alltför svårt för alla att bidra – och sedan att se till att när man går laget runt att inläggen är högst en minut långa. Som vanligt behöver du som AL-ledare ha ett öga på klockan, inkludera alla och se till att ni hinner med er dagordning – samtidigt som du vill att alla ska bidra med en reflektion.

Några exempel på laget-runt-teman:

  • Det mest intressanta samtalet, lektionen, mötet, insikten från veckan. (Se övningen intressant i boken Stärk arbetslaget (Gothia Kompetens).
  • Nöjd – en sak du har varit nöjd med denna vecka.
  • Överraskning – ett exempel på en händelse eller samtal där en elev eller kollega överraskade dig med en kommentar, en uppgift eller ett resultat.
  • En önskan – klagomål är ofta önskemål. Formulera en önskan för veckan som kommer.
  • Ett skratt – ett tillfälle under veckan där du hade ett gott skratt tillsammans med din grupp (eller tillsammans med kollegor).
  • En insikt – en påminnelse, insikt, lärdom från veckan som har gått.
  • En uppföljning – gå laget runt för att följa upp det man skulle ha provat under veckan.

Visst kan en deltagare avstå från att göra en kommentar, men normen du siktar på är att alla ska vara aktiva som deltagare i era samtal.