AL 7 Ett ord om visioner

Personligen är jag allergisk mot floskler och även visionsformuleringar och värdegrundsdeklarationer. Det kan låta bra med ett högtflygande abstrakt språk, men det säger i regel oftast ingenting och leder ingenstans. ”Vi på Speldosans förskola tror på varje barns förmåga att utvecklas.” ”Vi på Päronskolan ska höja elevernas kunskapsnivåer.”

Reagera när ni hör floskler och visioner som inte kompletteras av konkreta åtgärder. Jag är också allergisk mot alla dessa målformuleringar!

Det som fungerar bäst är Makro-Mikro tänkande. Makro står för värderingar och riktning. Vad vi står för formuleras oftast abstrakt och behöver därför följas upp av Mikrotänkande – att formulera i beteendetermer vad vi vill se och höra för att veta att det går framåt. En massa åtgärder utan en värderingsbas och högre syfte leder sällan till utveckling. Tvärtom gäller också – en massa mål och visioner leder ingenstans om det inte finns konkreta planer som faktiskt genomförs och följs upp.

Ha Makro-Mikro tänkande i åtanke under varje arbetslagsmöte.