AL 6 Teman

Vilka teman är relevanta för diskussioner under era AL-möten? Det finns ingen brist på teman. Några exempel:

  • Kvalitetsfrågor – kvalitet på lunchrutiner, utflykter, samlingar, föräldramöten, lektioner, utvecklingssamtal, grupparbete, läs- och skrivträning, med mera, med mera. Det är svårt att avhandla allt, så välj ett kvalitetstema som är aktuellt och håll i det i flera veckor.
  • Bemötande frågor – utmanande elever, föräldrar som utmanar oss, utmanande situationer (raster, konflikter, ut- och inrutiner, med mera).
  • Utvecklingsfrågor – språkutveckling, begreppsträning, samarbetsträning, konflikthantering, bedömningsfrågor med mera.
  • Ledarskapsfrågor – hur det egna beteendet (röst, tal, kroppsspråk) påverkar elevernas agerande och reaktioner.
  • Utvärderingsfrågor – hur vi kan identifiera vad som fungerar eller inte och formulera planer för förbättringar; hur vi formulerar effektindikatorer.
  • Samarbetsfrågor – hur vi kan utnyttja varandras styrkor, intressen och kompetens på bästa möjliga sätt.

Som synes, det finns ingen brist på teman. Dock gäller det att prioritera och fullfölja och inte vara för spretig. Fokusera på ett utvecklingsområde och kör tills ni är nöjda med förbättringarna.