AL 5 Tidsplan

behov och egen situation, men här är ett exempel. Ett AL-möte brukar oftast vara i sextio minuter, ibland nittio. Hellre sextio än nittio tycker jag eftersom tid är en bristvara och korta tidsramar gör att man ofta blir effektivare. Sikta på att dela tiden 30-30 – halva tiden åt pedagogiska frågor, halva tiden åt praktiska frågor.

  1. Gör rummet välkomnande. Fika ska vara avklarat INNAN. Mötet är inte en pausaktivitet utan ett arbetspass.
  2. Hälsa alla välkomna. Presentera dagordningen, temat och mötesstrukturen.
  3. Följ upp förra veckans möte. Vem gjorde vad?
  4. Använd laget runt metoden (som jag förklarar i ett kommande inlägg).
  5. Om möjligt inkludera ett kort (3–7 minuters) teoripass med hänsyn till dagens tema. Med det menas någon referens till fakta, forskning, litteratur, konferensredovisning eller någon teori relevant för dagens tema eller videoklipp/bloggläsning. Ansvar för detta kan fördelas inom gruppen. Jo, ett AL-möte är primärt ett diskussionsforum, men eftersom ansträngningen är att våra verksamheter ska ha en mer akademisk inriktning är det bra med någon form av input.
  6. Dra slutsatser för er själva och laget om vad ni vill prova (förbättra, experimentera med, fortsätta med) under veckan som kommer. Låt så många som möjligt formulera sitt nästa steg.
  7. Sammanfatta, runda av, tacka och önska lycka till. 

”Och nu har vi några praktiska frågor att behandla och information från ledningen att förmedla….”