AL 4 Sträng men snäll

Sträng men snäll brukar eleverna säga om bra pedagoger. Samma sak gäller för en effektiv Arbetslagsledare. Vad är några exempel på den ”stränga” sidan att hålla i sitt ledarskap? 

  • Att man håller tiderna. Starta i tid och avsluta strax före utsatt tid. Respektera varandras tider och att man har ett liv utanför skolan eller förskolan.
  • Att man har en enkel dagordning och anstränger sig att hålla tidsplanen inom den ordningen.
  • Att man tydligt förväntar sig att alla ska vara aktiva och bidra.
  • Att man, vid behov, stoppar samtalet om det flyger iväg till annat som inte tillhör för att återfå fokus på dagens tema.
  • Att man begränsar den som dominerar samtalet för att tydligt meddela att du vill höra från flera.
  • Att man, om man är överens att prova någonting under veckan som kommer, börjar med att följa upp med en förväntan att alla håller sina löften.
  • Att man ber att idéer som kommer fram formuleras i beteendetermer inte bara önskemål. Hur, exakt, ska vi göra? Har vi alla samma bild? Vad menar du, exakt?

Vad är den snälla delen? Ibland behöver man ge utrymme för känslor av frustration. Ibland räcker medmänsklighet och empati långt. Givetvis ingår det i rollen att se till att alla känner sig välkomna och vänligt och respektfullt bemötta.