AL 3 Struktur

Ingen utveckling sker utan en tydlig struktur. Det må kännas trevligt eller en börda med alla dessa ständiga möten inom en pedagogisk verksamhet. Men trevligt duger inte. Och om det känns som en börda duger det inte heller.

Alla pedagoger funderar på hur man kan locka sina elever till lust att lära. Som ledare för ett AL vill du locka dina kollegor att reflektera kring sin roll, uppgift och sin metodik. Det hjälper med struktur – det finns en nedskriven plan, en enkel dagordning och tidsplan för mötet. Det hjälper att förannonsera dagens pedagogiska tema. Det hjälper med ett tydligt ledarskap där man är noggrann att hålla sina tider och hålla alla till ämnet. Det hjälper med ett relativt högt tempo. Det hjälper att möten avslutas med konkreta exempel på något man ska prova och berätta om nästa gång.

Det låter mycket! Det är det också, därför krävs det en genomtänkt struktur under ledning av en tydlig ledare som lotsar gruppen framåt. Inget fel på ”trevligt” men detta är ett arbetspass, inte en fikapaus eller lös diskussion. På denna punkt är jag hård!