AL 2 Arbetslagsledarens betydelse

Inom en pedagogisk verksamhet finns flera ledare – ledare i klassrummet, ledare för ett arbetslag, ledare för skolan/förskolan, förutom alla ledare som styr och ställer med dessa verksamheter. Arbetslagsledare, tillsammans med förstelärare och skolledare, har ett särskilt ansvar för den pedagogiska utvecklingen.

Hans-Åke Scherp brukar säga att man ska skilja på arbetsorganisation (det praktiska) och utvecklingsorganisation inom verksamheten. Det är inte alltid praktiskt att dela på dessa två funktioner, men det minsta man kan göra är att säga till att det finns tid till pedagogiska samtal, vilket ofta kommer till korta i behovet av att diskutera alla praktiska frågor.

En stark rekommendation är att inleda möten med pedagogiska frågor. Exempel kommer. En annan rekommendation är att ett arbetslag ska bara i nödfall inrymma fler än åtta personer så att alla kommer till tals. Om ni är fler, dela upp i två och två, tre och tre eller fyra och fyra för diskussion och skapande och sammanfatta sedan tillsammans. Det är viktigt att alla är aktiva och delaktiga.