AL 1 Arbetslagets betydelse

I en serie inlägg kommer jag att ge uppslag för pedagogiska samtal inom arbetslaget. Gör arbetslaget till ett forum för pedagogisk utveckling. Det är länge sedan man började organisera sig i arbetslag i skolan och förskolan, liksom det var länge sedan pedagogyrket var ett ensamt yrke – man stängde dörren och körde. Förskolan har en lång historia av samarbete inom ”avdelningen” och skolan en kortare historia, men AL har en central plats inom båda dessa verksamheter.

Utmaningen är att se till att man pratar om rätt saker och utnyttjar den dyrbara tiden rätt. Vad är rätt kan diskuteras. Ibland behöver man diskutera praktiska frågor – vem täcker upp för vem? Vem har beställt X?

Men om man inte pratar pedagogik och om sin profession med varandra blir det väldigt lite utveckling. Men hur pratar man pedagogik och hur strukturerar man samtalen? Det är detta vi ska diskutera.

Fördjupningar kring inläggen – och annat – kommer inom ramen för utbildningsdelen av Nätverket för Arbetslagsledare.