AL 1 Arbetslagets betydelse

I en serie inlägg kommer jag att ge uppslag för pedagogiska samtal inom arbetslaget. Gör arbetslaget till ett forum för pedagogisk utveckling. Det är länge sedan man började organisera sig i arbetslag i skolan och förskolan, liksom det var länge sedan pedagogyrket var ett ensamt yrke – man stängde dörren och körde. Förskolan har en lång historia av samarbete inom ”avdelningen” och skolan en kortare historia, men AL har en central plats inom båda dessa verksamheter.

Utmaningen är att se till att man pratar om rätt saker och utnyttjar den dyrbara tiden rätt. Vad är rätt kan diskuteras. Ibland behöver man diskutera praktiska frågor – vem täcker upp för vem? Vem har beställt X?

Men om man inte pratar pedagogik och om sin profession med varandra blir det väldigt lite utveckling. Men hur pratar man pedagogik och hur strukturerar man samtalen? Det är detta vi ska diskutera.

Fyra verktyg som hjälper

  1. Utnytta materialet som finns på min hemsida (John Online, f d Fortbildningsbibliotket) för att leta underlag för pedagogiska samtal.
  2. Boken Stärk arbetslaget (det finns en för skolan och en för förskolan) ger ytterligare exempel på övningar och modeller för arbetslagsutveckling.
  3. Jag erbjuder handledning för AL-ledare och arbetslag. Ta kontakt.
  4. Jag har förberett webinarier via Zoom för arbetslag. Ta kontakt om du vill veta mera. Endast ett arbetslaget i taget gör det intimt och personligt för just din grupp.