Del 1 av 5 Stärk arbetslaget Motorn till utvecklng. Introduktion

Utmaningar. Behoven. Rutinerna. Varför arbetslaget kan vara motorn till skolans utveckling. Stoppa videon då och då för att diskutera. Syftet är att ge underlag för pedagogiska samtal och reflekterar tillsammans om hur pedagogiken kan utvecklas.