Del 2 av 5: Stärk arbetslaget – Att leda pedagogiska samtal

Att koppla värderingar och handlingar. En enkel början att reflektera över ”vad är grejen” med en bok, film, serie och koppla det till yrkeslivet. Detta avsnitt förklarar grunderna i min modell för pedagogiska samtal.