Del 3 av 5 Stärk arbetslaget – Från abstrakt till konkret

Detta avsnitt handlar om Makro-Mikro modellen för organisationsutveckling. Vi använder metaforen ”Apelsinen”. Förståelse för denna modell kan leda till mycket effektivare möten och diskussioner. Är ni på Makro eller Mikro nivå eller möljligtvis i mellanmjölkens land – Messo nivån?