Del 5 av 5 Stärk arbetslaget – Besök varandra

Det finns många modeller (och matriser) som är användbara när man besöker varandra. Här presenteras en mycket enkel och effektiv modell för dessa bersök som inte tar lång tid att utföra. Det fungerar eftersom syftet är att starta samtal och inte leta att bedöma, fylla i en formulär eller ändrar någons personlighet. Pröva!

Tack för ditt deltagande i kursen. Regelbunden reflektion under en enkel men tydlig struktur ger effekt. Konkretisera! Experimentera ut i grupperna. Följ upp. Identifiera både bärande värderingar och vardagshandlingarna som för er framåt.