Trappa 2 Trygghet

Hej!

En förutsättning för lärande är att man känner sig någorlunda avspänd. Detta tillstånd gör det möjligt för oss att ta in och bearbeta information. Om man känner sig hotad, utanför, rädd, osäker eller hamnar i fysiskt eller psykologiskt självförsvar blir det, självklart, mycket svårare att ha fokus på instruktioner, idéer eller att vara kreativ och fokusera på kvalitet.

Det är just därför vi är så bekymrade över mobbning och tycker att elevernas trygghet i skolan, på gården, på väg till och från skolan – och i hemmet – är en grundläggande förutsättning för lärande. 

Det finns olika uppfattningar om anti-mobbningsprojekt hjälper. Det minsta du kan göra som pedagog är att se till att eleverna känner sig trygga med dig. 

Vad är det som påverkar elevens känsla av trygghet hos sin lärare/ledare? Några exempel: känslan av tillit och förtroende, stabilitet, vänligt bemötande, att min pedagog kan vara missnöjd med vad jag gör, men aldrig ifrågasätter mig som person, att inte bli utsatt för utskällningar inför sina klasskamrater, att möta en varm och välkomnande blick, att kunna få hjälp när man behöver det, o.s.v.

Åtgärd

Fyll på listan. Vad gör en lärare eller ledare för att skicka signaler att ”här hos mig är du säker, trygg, välkommen och har möjlighet att växa”?

Vad behöver du personligen göra bättre för att ge flera elever denna känsla?

Håller du med om att detta är en förutsättning för lärande? Ge exempel på gemensamma normer ni vill bygga upp på skolan för att öka känslan av trygghet. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg