Trappa 1 Infrastruktur

Hej!

En av de mest kända och mest användbara psykologiska teorierna är Abraham Maslows idé om en ”behovstrappa” som beskriver våra grundläggande behov av mat, sömn och trygghet till våra mer avancerade behov av självförverkligande. Teorin kan hjälpa oss att identifiera vår nivå och förutsättningarna för att flytta sig uppåt.

Behovstrappan förklarar en hel del om skolans möjlighet att erbjuda kvalitativt bra undervisning. Den förklarar inte allt eftersom det fortfarande är möjligt att ha utmärkt undervisning i undermåliga lokaler, men teorin ger oss vägledning.

Jag brukar uppmana pedagoger att begränsa samtalen om infrastrukturfrågor.

Dilemmat är om era samtal fokuserar på infrastrukturfrågor, så tenderar ni att fastna där och ser inte hur ni kan främja undervisningskvalitet trots ibland olyckliga omständigheter. Vi gör ett undantag nu.

Exempel på infrastrukturella utmaningar: lokaler, lokalvården, ventilation, ljus, ljud, temperatur, dofter, wifi-system, lagring av datorer, schemat, vikarierutiner, klassrummens storlek, möbler, skolrestaurangens organisation, matens kvalitet, material och läromedel. Gör listan längre själv eller tillsammans med kollegor.

Åtgärd

Vilka av dessa infrastrukturella frågor har störst inflytande på dina möjligheter att bedriva bra undervisning eller leda bra aktiviteter (förskolan/fritids)?

Ange en sak som är viktigast för dig att få en lösning på. Enas i gruppen om en sak som skolan snarast behöver ta itu med.

Låt inte infrastrukturella utmaningar bli en ursäkt, utan bara en förklaring. Sedan gäller det att ha en plan för att förbättra det allra viktigaste.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg