Trappa 4A Uppskattning

Hej!

Längre upp på Maslows behovstrappa finner vi begreppet uppskattning. Visst har vi alla ett behov av att känna att våra insatser uppskattas. Dilemmat i skolan är balansen mellan kritik och beröm. Det går inte att bara slentrianmässigt säga ”så bra” till allt och alla. Inte heller går det att ständigt komma med pekpinnar om vad som är fel.

Just därför är idén om formativ bedömning så intressant eftersom den förklarar betydelsen av att ge kvalitativt bra feedback. Inte nog med det, formativ bedömning har som idé att träna eleverna att ge konstruktiv feedback till varandra, vilket kan vara mycket viktigt för stämningen i gruppen och kan ha stor betydelse för lusten att ”göra om och göra bättre.”

Åtgärd

Ge exempel på kommentarer gällande formativ bedömnings-feedback du tränar dig själv och dina elever att använda.

Dessutom har vi Carol Dwecks idé om statiskt eller dynamiskt bemötande. ”Vad duktig du är” eller ”Du har bevisligen svårt med matematik” är dömande rubriker på elevens förmåga. Nej, säger, Dweck, använd kommentarer som lovordar ansträngningen och försöken. ”Jag ser att du kämpar på och inte ger upp.” ”Du har många detaljer i din teckning vilket visar att du vill ha kvalitet.” 

Åtgärd

Ge exempel på kommentarer på dynamiskt bemötande, som lovordar ansträngningen som du kan använda för en elev som behöver höra det just nu i sitt liv. Du behöver inte berätta vem det är, bara vad en möjlig replik skulle kunna vara.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg