Undervisning 1.0

Hej! 

Denna del av Fortbildnignsbiblioteket handlar om undervisningskvalitet. Vi gör en jämförelse med internet, där man pratar om uppgraderingar av program från 1.0, 2.0 och 3.0 och så vidare.

På nätet innebär 1.0 ”platt” information, som att göra en reklambroschyr i papper till digital information på en hemsida. Din skolas hemsida är garanterat ”platt”. Det finns ingen interaktion med besökarna, utan bara information med länkar för att söka vidare. Möjligtvis kan användare av en platt hemsida skicka frågor. 

”Platt” s.k. 1.0 undervisning består av en-vägs kommunikation från en lärare eller från ett läromedel som eleven ska ”konsumera” och sedan öva på med hjälp av ett arbetsblad eller en övningsbok. 

Övning, repetition, ja även överinlärning, tillhör lärprocesser och det är något som traditionellt har tillhört skolvärlden i många generationer. Förr hade man dessutom mycket utantillinlärning. 

För mycket av detta blir inte bara tråkigt utan väldigt individualistiskt. Eleverna går igenom sitt material och läraren går runt och svarar på frågor och kontrollerar. 

Risken är att eleverna utelämnas till läromedel och arbetsblad, något mina observationer bekräftar och något som många starkt kritiserar idag. Ja, jag har till och med sett förskolepedagoger som låter en YouTube film med en skådespelare läsa sagor istället för att läsa själv. Kan den verkligen ersätta den mellanmänskliga dialogen, givande och tagande och spontanitet som betyder så mycket för upplevelsen och lärande?

Åtgärd

Ta med exempel på arbetsblad och övningsböcker till din grupp. Hjälp varandra att analysera kvalitén från både ett elevperspektiv och ditt eget lärarperspektiv. Hur ofta och i vilken grad används arbetsblad och övningsböcker?

Hur kan man öka kvalitén på repetitioner? Repetition är nog kunskapens moder, men hur gör man det som en integrerad del av dagen eller en lektion så att det blir effektivt och ökar elevernas uthållighet istället för motsatsen?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg