2. Undervisning 1.5

Hej!

Det är lätt att säga att lärare ska förmedla och undervisa och längta tillbaka till gamla kända former. Många argumenterar att detta är en form som alltid har fungerat och något vi ska återgå till. Ja, det fungerar för några och behövs ibland men det fungerar knappast för alla. Förr var det många som lämnade utbildningssystemet som väldigt unga.

Problemet är att s.k. förmedlingspedagogik är mycket mer krävande än vad de flesta inser. Det kräver gedigen kunskap, god retorisk förmåga, hög energi – och lite humor och många goda exempel skadar aldrig. Att berätta ingår i läraryrket, men att berätta på ett bra, engagerande, omväxlande och nyfikenhetsskapande sätt är konster som måste tränas. Får man tillräckligt mycket träning i lärarutbildningen om hur man blir en berättare som fångar dagens barn och ungdomar?

Åtgärd

Skapa en lista över förmågor som krävs för att hålla en hög kvalitativ nivå på traditionell förmedlingspedagogik. Några exempel: ämneskunskap, röstkunskap, humor, förmågan att knyta an, förmågan att skapa en god dialog.

Berätta om den bästa förmedlingspedagogen du träffade på när du själv var elev. Vad gjorde den läraren som gjorde undervisning intressant och lärorik?

Hur kan du bli en bättre berättare och förmedlingspedagog? Hur kan du främja givande och engagerande dialoger med eleverna kring ditt innehåll? Tänk specifikt på ett avsnitt du ska hålla i nästa vecka. Prova och berätta för gruppen hur det gick.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg